Chức năng - nhiệm vụ
Thứ sáu, 4/14/2017, 4:37:52 PM

 

I . Chức năng:

Thư viện tỉnh Thái Nguyên là thư viện hạng III, có chức năng giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

II. Nhiệm vụ: 

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy, quy định của thư viện.

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên - kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện.

4. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương; xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, báo trong nhân dân trên địa bàn.

5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng. Xây dựng, tổ chức hoạt động hệ thống thư viện điện tử của Thư viện tỉnh Thái Nguyên.

7. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn.

8. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của thư viện với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện - bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thư viện Quốc gia Việt Nam theo quy đinh; báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

10. Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

THƯ VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN

Các tin khác
Tìm kiếm tài liệu trên thư mục trực tuyến OPAC
Tìm kiếm tài liệu điện tử Dịch vụ tìm tin
Chỉ dẫn
 • Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, trong giờ hành chính.
 • - Mùa hè: Buổi sáng: từ 7h00' - 11h30'. Buổi chiều: từ 13h30' - 17h00'
 • - Mùa đông: buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'. Buổi chiều : từ 13h00' - 17h00'
 • Thủ tục cấp thẻ và gia hạn thẻ
Thống kê website
 • Tài liệu số: 982
 • Tổng lượt download: 506444
 • Tổng lượt truy cập: 956263
 • Truy cập hôm nay: 226
 • Truy cập hôm qua: 758
 • Truy cập tuần này: 1522
 • Truy cập tuần trước: 4316
 • Truy cập tháng này: 9750
 • Truy cập tháng trước: 20072