HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG NĂM 2019
Thứ ba, 12/17/2019, 3:48:15 PM

Thực hiện Hướng dẫn số 232-HD/ĐUS ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, các nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019, chiều ngày 13 tháng 12 năm 2019 Chi bộ thư viện đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sử Đảng và đảng viên năm 2019. Chỉ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Bình Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ thư viện tỉnh và toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Bình Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở - Bí thư Chi bộ thư viện tỉnh nhấn mạnh: Việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng phải được thực hiện nghiêm túc, không nể nang, né tránh,  và đánh giá liên tục, đa chiều, đa tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả. Năm 2019 Chi bộ Thư viện đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đối với đơn vị; giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ. Tình hình chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, viên chức ổn định, không có hiện tượng vi phạm kỷ luật hoặc biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống; Chi bộ tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2019. Đặc biệt, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ từng bước được cải tiến, đổi mới; tổ chức được các sinh hoạt buổi chuyên đề với sự tham gia của toàn thể đảng viên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của chi bộ.

Hội nghị được nghe các Báo cáo kiểm điểm và cùng tham gia thảo luận, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại  tập thể, cá nhân theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; trình bày đóng góp ý để từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên./.

          Hoàng Hưng

 

Tìm kiếm tài liệu trên thư mục trực tuyến OPAC
Tìm kiếm tài liệu điện tử Dịch vụ tìm tin
Chỉ dẫn
 • Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, trong giờ hành chính.
 • - Mùa hè: Buổi sáng: từ 7h00' - 11h30'. Buổi chiều: từ 13h30' - 17h00'
 • - Mùa đông: buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'. Buổi chiều : từ 13h00' - 17h00'
 • Thủ tục cấp thẻ và gia hạn thẻ
Thống kê website
 • Tài liệu số: 982
 • Tổng lượt download: 506444
 • Tổng lượt truy cập: 869139
 • Truy cập hôm nay: 386
 • Truy cập hôm qua: 450
 • Truy cập tuần này: 1476
 • Truy cập tuần trước: 4212
 • Truy cập tháng này: 20324
 • Truy cập tháng trước: 23668