Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019
Thứ ba, 8/6/2019, 1:56:19 PM

Sáng ngày 31/7/2019, Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2019; Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Triển khai các Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự Hội nghị có đồng chí Ngô Quang Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Thị Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp Chi bộ các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Thị Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Chủ trì Hội nghị.

 Hội nghị đã được nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và của tỉnh; công tác nắm bắt tình hình, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị được nghe các báo cáo và thảo luận đóng góp vào dự thảo phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phát biểu trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Bình Nguyên - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Thư viện tỉnh đã phát biểu, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo, khẳng định kết quả trong công tác lãnh đạo của Chi bộ Thư viện tỉnh, của Đảng bộ Sở VHTT&DL trong thời gian vừa qua, đề xuất các giải pháp nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, công tác theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); khắc phục các tồn tại, hạn chế thời gian qua; lãnh đạo các đoàn thể, tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến mới tích cực trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong toàn tỉnh.

Mã Hoàng Hưng 

Tìm kiếm tài liệu trên thư mục trực tuyến OPAC
Tìm kiếm tài liệu điện tử Dịch vụ tìm tin
Chỉ dẫn
 • Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, trong giờ hành chính.
 • - Mùa hè: Buổi sáng: từ 7h00' - 11h30'. Buổi chiều: từ 13h30' - 17h00'
 • - Mùa đông: buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'. Buổi chiều : từ 13h00' - 17h00'
 • Thủ tục cấp thẻ và gia hạn thẻ
Thống kê website
 • Tài liệu số: 982
 • Tổng lượt download: 506444
 • Tổng lượt truy cập: 956305
 • Truy cập hôm nay: 268
 • Truy cập hôm qua: 758
 • Truy cập tuần này: 1564
 • Truy cập tuần trước: 4316
 • Truy cập tháng này: 9792
 • Truy cập tháng trước: 20072