Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - Lịch sử, hiện trạng và triển vọng
Thứ năm, 4/20/2017, 8:35:09 AM

Thông qua nguồn tư liệu phong phú đã được chắt lọc, bằng những luận chứng khoa học và súc tích, các tác giả cuốn sách đã tập trung vào việc đánh giá nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, phân tích quá trình xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ, những yếu tố thúc đẩy, cản trở việc phát huy nguồn lực này, từ đó, đề xuất những giải pháp và khuyến nghị về mặt chính sách đối với Đảng và Nhà nước, nhằm phát triển nguồn lực trí tuệ Việt Nam, thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước trong thế kỷ XXI.

Nội dung chính của cuốn sách gồm bốn chương:

Chương I: Những vấn đề chung về trí tuệ, nguồn lực trí tuệ, xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ.

Chương II: Kinh nghiệm xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ của Việt Nam và một số nước trên thế giới.

Chương III: Thực trạng nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chương IV: Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Ngoài ra, để giúp bạn đọc thuận tiện khi nghiên cứu, so sánh, phần Phục lục cuối sách còn cung cấp các bảng số liệu thống kê được cập nhật về tình hình nguồn lực trí tuệ Việt Nam. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, giảng viên, học viên sau đại học, sinh viên các trường đại học và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề cuốn sách trình bày.

Bạn đọc tìm cuốn sách theo ký hiệu xếp giá:

Vị trí: kho sách tham khảo

Tìm kiếm tài liệu trên thư mục trực tuyến OPAC
Tìm kiếm tài liệu điện tử Dịch vụ tìm tin
Chỉ dẫn
 • Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, trong giờ hành chính.
 • - Mùa hè: Buổi sáng: từ 7h00' - 11h30'. Buổi chiều: từ 13h30' - 17h00'
 • - Mùa đông: buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'. Buổi chiều : từ 13h00' - 17h00'
 • Thủ tục cấp thẻ và gia hạn thẻ
Thống kê website
 • Tài liệu số: 982
 • Tổng lượt download: 506444
 • Tổng lượt truy cập: 956363
 • Truy cập hôm nay: 326
 • Truy cập hôm qua: 758
 • Truy cập tuần này: 1622
 • Truy cập tuần trước: 4316
 • Truy cập tháng này: 9850
 • Truy cập tháng trước: 20072