Thư viện tỉnh Thái Nguyên thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 - 2020
Thứ sáu, 10/9/2020, 3:03:29 PM

    Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện,  bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL ngày 15/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện,  bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2015 về việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

    Bên cạnh việc triển khai thực hiện Đề án theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, tại Thái Nguyên, Thư viện đã chủ động tham mưu tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác với các sở, ngành về lĩnh vực thư viện để triển khai thực hiện, gắn với thực hiện Đề án như: Chương trình phối hợp công tác số 611/CTr-SVHTTDL-STTTT ngày 22/5/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin, Truyền thông về việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã giai đoạn 2014 - 2020; Kế hoạch số 1751/KHPH-SVHTTDL-SGDĐT ngày 17/10/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai việc thực hiện “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch liên tịch số 949/KHLT-SVHTTDL-TGPS4 ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an) về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Trại giam Phú Sơn 4; Kế hoạch số 1644/KH-CAT-SVHTTDL ngày 29/12/2017 của Công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp công tác trong lĩnh vực thư viện; Kế hoạch phối hợp số 29/KHPH-LĐLĐ-SVHTTDL ngày 12/12/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh về việc xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2019 – 2020.

    Với việc triển khai đồng bộ, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự lồng ghép hợp lý với các đề án, kế hoạch, chương trình, mục tiêu trên địa bàn, sau 06 năm triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực.

    Thực hiện Đề án, hệ thống thư viện công cộng tỉnh Thái Nguyên đã được củng cố và phát triển với 38 thư viện, gồm 01 Thư viện tỉnh; 9/9 thư viện huyện, thị xã, thành phố; 28 thư viện xã, phường, thị trấn; 120 phòng đọc sách tủ sách, phòng đọc cơ sở.

  - Công tác phát triển mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở: Từ năm 2015, cùng với ngân sách được cấp, Thư viện tỉnh đã làm tốt công tác xã hội hóa, cấp sách, luân chuyển, hỗ trợ xây dựng mới 16 thư viện cấp xã, trong đó hầu hết là các xã điểm xây dựng nông thôn mới, xã ATK, xã đặc biệt khó khăn của tỉnh với mỗi thư viện trung bình 2.000 bản sách. Xây dựng 06 thư viện trên 06 phân trại tại Trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an) với mỗi thư viện khoảng 3.000 bản sách. Luân chuyển xây dựng hơn 100 điểm luân chuyển tại các cơ quan, đơn vị, trường học, xóm, bản, tổ nhân dân trên địa bàn đã góp phần đưa sách báo đến với bạn đọc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đáp ứng nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin, giải trí của nhân dân; góp phần xây dựng phát triển văn hóa đọc, nâng cao dân trí trên địa bàn.

 - Công tác xây dựng vốn tài liệu được quan tâm cả về số và chất lượng, tăng cường bổ sung các tài liệu phù hợp với tình hình phát triển, đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh và đáp ứng được nhu cầu thông tin đa dạng của bạn đọc, đảm bảo tỉ lệ giữa các môn loại tri thức. Tổng số tài liệu được bổ sung giai đoạn 2015 - 2020 trên 20.000 bản sách cho Thư viện tỉnh, hơn 10.000 bản sách cho thư viện, tủ sách cơ sở; công tác phục vụ bạn đọc luôn được thư viện tỉnh quan tâm, dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu như đọc tại chỗ, mượn về nhà, phục vụ lưu động... Phục vụ bạn đọc trên 190.000 lượt với hơn 400.000 lượt sách, báo, tạp chí; 13.893 lượt bạn đọc đến phòng Internet, 698.353 lượt bạn đọc và nhân dân tìm hiểu về thư viện qua Trang thông tin tin điện tử tại địa chỉ: thuvienthainguyen.vn. Bên cạnh việc phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện tỉnh luôn quan tâm, làm tốt công tác luân chuyên sách, báo phục vụ bạn đọc tại các thư viện, tủ sách, phòng đọc ở cơ sở.

 - Công tác thông tin, tuyên truyền.

+ Tổ chức Hội báo xuân, phòng đọc báo xuân hàng năm.

+ Khai thác, phát huy vốn tài liệu trong và ngoài thư viện để tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đạt hiệu quả xã hội tốt; tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm sách, báo, ảnh, tư liệu tuyên truyền nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh: Triển lãm "85 năm, 90 năm Đảng cộng sản Việt Nam", “125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam”, “Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”, "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý", "Bắc Kạn, Thái Nguyên - vùng đất và con người", “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, "Sách - Nguồn tri thức vô tận”, “Sách - Người Bạn, người Thầy", “Sách là nguồn tri thức giúp phạm nhân rèn luyện nhân cách”; xây dựng không gian thông tin, tư liệu về tỉnh Thái Nguyên tại tỉnh Khánh Hòa và không gian thông tin, tư liệu về tỉnh Khánh Hòa tại Thái Nguyên.

+ Hàng năm đều tổ chức "Ngày hội sách và văn hóa đọc" cấp tỉnh nhân Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4 và hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị, trường học trong tỉnh tổ chức các hoạt động nhân ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, tuần lễ Học tập suốt đời. Riêng năm 2020 không tổ chức được Ngày hội Sách và Văn hóa đọc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

+ Hàng năm tổ chức Hội thi "Thiếu nhi kể chuyện theo sách" cấp tỉnh; hướng dẫn, giúp đỡ cấp huyện, xã tổ chức Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách cấp huyện, xã.

+ Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về sách, văn hóa đọc với cuộc sống, các chương trình giao lưu tác giả - tác phẩm với bạn đọc, làm cho giá trị văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

   + Từ năm 2017, đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ http://thuvienthainguyen.vn, Thư viện tỉnh đã làm tốt việc đăng tin, bài tuyên truyền về hoạt động của ngành, của Thư viện tỉnh, tuyên truyền phát triển văn hóa đọc.

 - Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện: Công tác ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện trong những năm qua cũng được Thư viện quan tâm nhằm hiện đại hóa hoạt động thư viện, đã dạng và hiện đại các hình thức phục vụ bạn đọc. Thư viện tỉnh Thái Nguyên triển khai hiệu quả, duy trì bền vững dự án BMGF-VN tại Thư viện và trên địa bàn tỉnh.

 - Tham gia hoạt động do Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Liên hiệp Thư viện các tỉnh Miền núi phía Bắc tổ chức: Thư viện tỉnh Thái Nguyên tham gia có trách nhiệm và đạt kết quả cao các hoạt động như liên hoan, hội thi, hội nghị, hội thảo...

Thư viện tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đầu tư cho công tác nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, cử cán bộ chuyên môn xuống cơ sở hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ hoạt động cho các thư viện, tủ sách cơ sở và thư viện các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, Thư viện tỉnh Thái Nguyên quan tâm cử cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ... do Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trường Chính trị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

   Từ năm 2014 - 2020, bên cạnh việc hướng dẫn, giúp đỡ các thư viện, tủ sách cơ sở về nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, tủ sach cơ sở, Thư viện tỉnh còn hướng dẫn, giúp đỡ hơn 30 nhà trường phổ thông trên địa bàn tỉnh về xây dựng thư viện trường học tiên tiến, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của thư viện nhà trường.

 - Cải tạo, nâng cấp trụ sở, cơ sở vật chất Thư viện tỉnh thành một thiết chế văn hóa gần gũi, thân thiện, đáp ứng yêu cầu bạn đọc, nhân dân đến với thư viện học tập, đọc sách, báo và tìm kiếm thông tin.

 - Từng bước xây dựng thư viện điện tử, thư viện số tại Thư viện tỉnh.

 - Thư viện tỉnh, 100% thư viện cấp huyện, 50% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập internet miễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức, phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác; thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, tra cứu, tìm kiếm thông tin, tri thức phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, người dân sinh sống trên địa bàn; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các vấn đề mà cộng đồng quan tâm. Đạt 100% kế hoạch.

 - Thư viện tỉnh, 70% thư viện cấp huyện, 50% thư viện cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng lao động ở địa phương. Đạt 100% kế hoạch.

  - Số lượt người sử dụng thư viện công cộng hàng năm tăng bình quân 10% - 15%; tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm kiếm kiến thức nâng cao hiểu biết đạt 10 - 15%. Đạt 100% kế hoạch.

  - Số lượng sách, báo, tạp chí có chất lượng được bổ sung cho Thư viện tỉnh tăng hàng năm từ 6% trở lên. Đạt 60% kế hoạch.

 - Số lượng học sinh, sinh viên đến với hệ thống thư viện công cộng tìm hiểu kiến thức phục vụ học tập đến năm 2020 đạt từ 50% trở lên. Đạt 70% kế hoạch.

 - Định kỳ tổ chức cuộc thi “Thiếu nhi kể chuyện theo sách” cấp xã, huyện, tỉnh. Đạt 100% kế hoạch.

- Tổ chức các hoạt động nhân “Ngày sách Việt Nam”, “Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4” với nhiều hoạt động đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia: Giới thiệu sách mới, giao lưu với tác giả; quyên góp sách, báo, tạp chí tặng cho thư viện của các xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Đạt 100% kế hoạch.

 - Tổ chức phòng đọc báo Xuân, Hội báo Xuân nhân dịp Tết Nguyên đán. Đạt 100% kế hoạch.

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Triển lãm sách, báo, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… thu hút nhân dân, bạn đọc đến với thư viện, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

  Thực hiện Đề án, từ năm 2015, thư viện tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai nhiều sáng kiến, mô hình hoạt động hiệu quả:

- Mô hình thư viện dành cho phạm nhân được xây dựng tại 06/06 phân trại của Trại giam Phú Sơn 4 đã hoạt động hết sức hiệu quả góp phần vào công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại đây. Ghi nhận kết quả đạt được, Thư viện tỉnh và nhiều cá nhân đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, của Tổng cục VIII - Bộ Công an, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Mô hình xe thư viện lưu động đã hoạt động hiệu quả tích cực đưa sách báo, tri thức về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, về các trường học.

- Mô hình thư viện thân thiện, xanh, sạch, đẹp đã góp phần từng bước xây dựng thư viện thành một thiết chế văn hóa thân thiện, dễ dàng tiếp cận đối với mọi người dân, góp phần lôi kéo bạn đọc, người dân đến với thư viện.

- Các sáng kiến lồng ghép việc triền khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" với các Chỉ thị, Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch được triển khai trên địa bàn đã góp phần thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình mục tiêu được triển khai tại Thái Nguyên.

   Đạt được những kết quả thành tích nêu trên là do Thư viện tỉnh thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư viện, sự giúp đỡ của Thư viện Quốc gia Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa Thư viện tỉnh với các cơ quan, đơn vị và Phòng Văn hóa, Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong quyết tâm và hành động của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2014 - 2020./.

 

                                                                                                     Văn Hùng

Tìm kiếm tài liệu trên thư mục trực tuyến OPAC
Tìm kiếm tài liệu điện tử Dịch vụ tìm tin
Chỉ dẫn
 • Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, trong giờ hành chính.
 • - Mùa hè: Buổi sáng: từ 7h00' - 11h30'. Buổi chiều: từ 13h30' - 17h00'
 • - Mùa đông: buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'. Buổi chiều : từ 13h00' - 17h00'
 • Thủ tục cấp thẻ và gia hạn thẻ
Thống kê website
 • Tài liệu số: 982
 • Tổng lượt download: 506444
 • Tổng lượt truy cập: 869073
 • Truy cập hôm nay: 320
 • Truy cập hôm qua: 450
 • Truy cập tuần này: 1410
 • Truy cập tuần trước: 4212
 • Truy cập tháng này: 20258
 • Truy cập tháng trước: 23668