Triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”
Thứ hai, 6/11/2018, 8:02:04 PM

Triển lãm  ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018). Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Hà Nội tổ chức triển lãm chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”.Triển lãm diễn ra từ ngày 15/5 hết ngày 20/5/2018.

Triển lãm tổ chức tại huyện Võ Nhai- là một trong những  địa bàn An toàn khu được Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ chọn là nơi ở và làm việc lãnh đạo  trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Triển lãm trưng bày 250 bức ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung gồm 4 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại; Thái Nguyên thực hiện “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Việc tổ chức triển lãm, nhằm khắc họa rõ nét về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.  Đây cũng là  hoạt động thiết thực nhằm giáo dục tuyên truyền truyền thống lịch sử cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần vào việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 23 - CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

                                                                        SỞ VHTT&DL THÁI NGUYÊN

Tìm kiếm tài liệu trên thư mục trực tuyến OPAC
Tìm kiếm tài liệu điện tử Dịch vụ tìm tin
Chỉ dẫn
 • Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, trong giờ hành chính.
 • - Mùa hè: Buổi sáng: từ 7h00' - 11h30'. Buổi chiều: từ 13h30' - 17h00'
 • - Mùa đông: buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'. Buổi chiều : từ 13h00' - 17h00'
 • Thủ tục cấp thẻ và gia hạn thẻ
Thống kê website
 • Tài liệu số: 982
 • Tổng lượt download: 506444
 • Tổng lượt truy cập: 956255
 • Truy cập hôm nay: 218
 • Truy cập hôm qua: 758
 • Truy cập tuần này: 1514
 • Truy cập tuần trước: 4316
 • Truy cập tháng này: 9742
 • Truy cập tháng trước: 20072