VỤ THƯ VIỆN - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN VỀ LĨNH VỰC THƯ VIỆN
Thứ năm, 9/10/2020, 1:50:10 PM

  Trong 3 ngày 26, 27, 28/7/2020, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Thư viện và hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng khu vực miền Bắc.

                                      Quang cảnh lớp tập huấn

   Dự khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Vụ Thư viện và gần 200 cán bộ lãnh đạo, viên chức Thư viện thuộc 27 tỉnh từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra.

    Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe phổ biến và hướng dẫn thi hành Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thư viện; nghiên cứu, tìm hiểu Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động Thư viện; Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tiêu chí, nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế trong Thư viện. Theo đó, việc thanh lọc tài nguyên thông tin phải được thực hiện định kỳ theo quy định, gắn với hoạt động phát triển tài nguyên thông tin. Số lượng tài nguyên thông tin được phép thanh lọc trong một lần không quá 10% tổng số tài nguyên thông tin trong Thư viện. Thanh lọc tài nguyên thông tin được tiến hành định kỳ 3 năm/lần đối với thư viện có tài nguyên thông tin từ 300.000 đơn vị bảo quản trở xuống và 5 năm/lần đối với Thư viện có tài nguyên thông tin từ 300.000 đơn vị bảo quản trở lên. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/7/2020, thay thế Thông tư số 21/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu Thư viện; Điều 8 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện.

   Trong thời gian tập huấn, học viên được tìm hiểu quy định về phát triển văn hóa đọc trong Luật Thư viện và một số định hướng phát triển vắn hóa đọc trong thời gian tới; các giải pháp phát triển văn hóa đọc và thực hiện các chỉ tiêu trong đề án phát triển văn hóa đọc; các giải pháp tổng thể xây dựng và vận hành Thư viện thông minh; các loại hình Thư viện điện tử, Thư viện số, Thư viện tích hợp, …; trao đổi kinh nghiệm xây dựng và phát triển hệ thống Thư viện công cộng tại các địa phương, trong đó Thư viện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định là trung tâm chia sẻ tài nguyên thông tin và chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống Thư viện công cộng tại địa phương, cơ sở; tìm hiểu việc đưa các loại hình giáo dục STEM vào hoạt động tại Thư viện nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa đọc.

        Những nội dung thông tin thiết thực từ lớp tập huấn là cơ sở giúp Thư viện các tỉnh, thành phố xác định nhiệm vụ quản lý và tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.

   * Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

         Học viên Thư viện các tỉnh, thành phố tham dự lớp tập huấn   

              Chương Trình giao lưu văn nghệ tại lớp tập huấn

 

                                                                                                         Bình Nguyên

                                                                                                                

Tìm kiếm tài liệu trên thư mục trực tuyến OPAC
Tìm kiếm tài liệu điện tử Dịch vụ tìm tin
Chỉ dẫn
 • Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, trong giờ hành chính.
 • - Mùa hè: Buổi sáng: từ 7h00' - 11h30'. Buổi chiều: từ 13h30' - 17h00'
 • - Mùa đông: buổi sáng: từ 7h30' - 11h30'. Buổi chiều : từ 13h00' - 17h00'
 • Thủ tục cấp thẻ và gia hạn thẻ
Thống kê website
 • Tài liệu số: 982
 • Tổng lượt download: 506444
 • Tổng lượt truy cập: 865041
 • Truy cập hôm nay: 314
 • Truy cập hôm qua: 650
 • Truy cập tuần này: 2194
 • Truy cập tuần trước: 4560
 • Truy cập tháng này: 16226
 • Truy cập tháng trước: 23668